Ai…dat was een innovatie van formaat….en nog wel een geval van serendipiteit….iets bruikbaars vinden door toeval. De teelt op mineralenwol, op steenwol etc. heeft tot een hogere productiviteit van tuinbouwgewassen geleid en minder uitval door bodemziektes. Het water loopt gemakkelijker de plant in en het substraat is, aanvankelijk, vrij van ziektes. Het bufferend vermogen voor water is prima…en voor mineralen niet te veel. Het gewas werd meer stuurbaar.