Eind maart 2019 zijn ca 130 hazelnotenbomen van ca 10 jaar oud gerooid en met kluit naar drie ondernemers in Gelderland overgebracht. Daar zijn de bomen opnieuw geplant in de vorm van bufferstroken. Een bijzonder project voor wat betreft leeftijd van de hazelnotenbomen en de omvang van de bomen. Het verplaatsen van hazelnotenbomen van deze omvang en ze in de vorm van bufferstroken opplanten is een uniek experiment.

Het proces van rooien tot planten
De hazelnotenbomen zijn ca 10 jaar geleden geplant in Limburg bij een ondernemer. Het zijn diverse rassen zoals Gunslebert, Lange Tidlig Zeller, Corabel en Emoa 1. Na de voorbereidingen op het perceel (zoals snoeien) volgt de eerste stap in het proces van het rooien en kluiten van de bomen. De kluitmaat was deels 50 cm en deels 80 cm. De bomen vanuit het perceel naar de rand brengen en laden was de volgende stap. Van daaruit werden de bomen vervoerd naar Gelderland, naar een melkveehouder en twee akkerbouwers. De bomen waren ca 4 tot 6 meter hoog en hadden een goed ontwikkelde kroon. Op de eindbestemming was het nodig om goede plantgaten te graven, plantgat behandeling toe te passen en de bomen goed te planten. De komende tijd zal vooral watergeven belangrijk zijn. De bomen zijn geplant als bufferstroken.

Van voorbereiding tot op de vrachtwagen:

                

                

Van lossen tot bufferstrook:

   

  

Bufferstroken 2.0
Bufferstroken zijn stroken grond tussen een landbouwperceel en het daarnaast gelegen oppervlaktewater om het water te beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast kunnen de bufferstroken ook de ontwikkeling van de natuur, landschap en ecologie bevorderen. De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk, zeker als het bijvoorbeeld gras is en als rijpad gebruikt kan worden. Ook helpen bufferstroken bij het verduurzamen van het landbouwbedrijf.

Het bijzondere element aan deze bufferstroken is dat ze beplant worden met bomen en wel specifiek hazel- en/of walnotenbomen. Juist bomen zorgen voor een positief effect in de bufferstroken en doordat ze vruchten geven, komen er ook extra opbrengsten.

De bomen op de bufferstroken functioneren als een filter in het realiseren van schoon water en dragen bij aan doelstellingen op gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met andere woorden; de maatregelen leiden tot het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit, verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en dragen bij aan het vergroten van de (bodem) biodiversiteit. Bufferstroken zijn brede stroken langs watergangen bestaande uit slimme aanplantsystemen van notenbomen en - struiken en biomassa.

De maatregelen dragen ook bij aan de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig eiwit, verder leggen notenbomen CO2vast (C-kringloop), en zijn op langere termijn een extra inkomstenbron voor de ondernemer door het produceren van noten en door de productie van waardevol notenhout.

Extra bron van inkomsten
Om de bufferstrook aantrekkelijker te maken voor agrariërs, stimuleert DAW het realiseren van de bufferstrook 2.0. Het stuk grond langs de waterkant blijft dan geen grasland, maar wordt in speciale plantverbanden ingericht met notenbomen- of struiken. De bomen leveren noten op, wat een extra bron van inkomsten is voor de agrariër. Daarnaast blijkt dat een boom de af- en uitspoeling van nutriënten meer beperkt dan gras, wat goed is voor de waterkwaliteit. Een win-winsituatie dus.

Een bufferstrook 2.0:

  • is doorgaans breder en daardoor effectiever voor het verbeteren van de waterkwaliteit
  • heeft notenbomen- of struiken als belangrijkste gewas en is dus een extra bron van inkomsten
  • produceert biomassa ten behoeve van de organische stof en zelfcompostering
  • neemt dankzij de bomen CO2op en legt dit vast in hout
  • heeft een grotere biodiversiteit vanwege de heesters en/of bomen dan enkel een grasbufferstrook
  • heeft geen bemesting en/of bespuiting nodig in de randen
  • heeft notenbomen- en struiken in speciale plantverbanden

In Waterschap Rijn & IJssel is een DAW project gestart om het idee van bufferstroken met notenbomen- of struiken langs watergangen te plaatsen verder te ontwikkelen en ondernemers te stimuleren over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken.

Meer informatie of deelnemen aan dit project in Waterschap Rijn & IJssel? Neem dan contact op met:
Ton Baltissen (Projectmanager) - 06 12921072 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Michaela van Leeuwen (Projecten LTO Noord) - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L
ees meer over Bufferstroken op "Bufferstroken 2.0; zuiverend en duurzaam"

Bufferstroken 2.0 wordt mogelijk gemaakt door: 
ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”