Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het economische jaarprogramma 2013 vastgesteld. Daarin staat wat de provincie en haar partners dit jaar willen bereiken in de regionale economie. Vijf thema's vormen het uitgangspunt voor de inhoud van het jaarprogramma, waaronder de versterking van de agribusiness.

De overige thema's zijn:

• versterking van de regionale innovatiekracht;
• optimale aansluitingen tussen het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en kennis- en onderwijsinstellingen;
• optimalisering van het vestigingsklimaat;
• vergroting van het economisch rendement in de vrijetijdseconomie.

Het jaarprogramma 2013 is vastgesteld op basis van de Economische Beleidsagenda 2010-2015, het Kader voor Economische Investeringen (KEI) en het Collegeprogramma, Focus en verbinding in Drenthe.

bron: Provincie Drenthe, 20/03/13 
copyright ©2013 AgriHolland B.V.


De projecten van het Innovatieplatform PGA&I kunnen mede met steun van de Provincie Drenthe worden gerealiseerd.