De geologische tijdtabel….u weet wel Krijt, Carboon, Cambrium en nog veel verder terug. Wetenschappers hebben het Holoceen (loopt nu 11.500 jaar) beëindigd en het tijdperk Anthropoceen ingeluid. U kijkt natuurlijk meteen door die naam heen, nl. Anthropos betekent MENS in het Grieks. Het Antropoceen is een tijdvak waarin de mens allesbepalend is voor de ontwikkeling van de aarde en dan vooral met de blik op klimaat, ontbossing, biodiversiteit enz. Best een historisch moment!!!!.....u gaat dit geen tweede keer  meemaken.

Behalve dat het een leuk wetenschappelijk feit is, duwt het ons met de neus op de feiten dat we, als mens, aan zet zijn. Zo, en dan nu onze verantwoordelijkheid en de glastuinbouw in een duurzame zetting als onmisbare voedselproducent; Dus actieprogramma: Glastuinbouw wil circulair worden, of te wel Het Ronde Glas:

  1. Niet fossiel energiegebruik: geen probleem, gewoon durven doen en samenwerken
  2. Grondstoffen gebruik:
    1. Maak convenant “Glastuinbouw circulair in 2027”; dat houdt in dat er geen “lineaire” grondstoffen meer gebruikt worden, zoals mineralen meststoffen, klassieke plastics, minerale wol substraten, etc.
    2. Maak een R&D programma om dit te bewerkstelligen, qua opzet zoiets als de “kas als energiebron” en
    3. Ontwerp het nieuwe telen 2.0: totaal nieuw concept van telen, nu komt de vernieuwing niet vanuit het klimaat maar vanuit het wortelmilieu
  3. Het totaal uitbannen van chemische middelen die niet passen in natuurlijke kringlopen en de plant aanzetten tot “eigen uitputting” in plaats van krachtig te maken
  4. Duurzaam veredelen op nieuwe generatie gewassen die in synergie leven met wortelmilieu i.p.v. uit te putten. Gewassen die het wortelmilieu stimuleren tot optimaal presteren en zelf daarvan profiteren. Deze hebben we echt nodig want veel van de huidige rassen passen niet in de toekomstige tuinbouw. Fysiologisch gezien kunnen we die planten echt wel maken

 

Ik ga hier in de komende columns af en toe wat dieper op in.......U bent gewaarschuwd!

Lees dit nieuwsbericht ook als weblog in SierteeltNet en GroenteNet