Naar een volgende fase
Het initiatief om een stadslandbouw-setting op te zetten in Zwolle wordt als fase-1 binnenkort afgesloten in de vorm van: ondernemersgroep, businessplan en een paar juridische documenten. Met de ondernemersgroep gaan we alvast de volgende fase in, nl. het formuleren en invullen van de kritische haalbaarheidsvragen. In deze fase leggen we ons niet meer uitsluitend vast op locatie Zwolle, ook niet-“stadse” initiatieven buiten Zwolle worden meegenomen.

Business met algenpreparaat
Materiaal van alg Isochrysis vertoont in bioassays positieve effecten op plantengroei. Deze hebben te maken met een efficiënter gebruik van stikstof en met een sterkere uitputting van de stikstofvoorraad in substraat als groei per eenheid stikstof. Dit effect uit zich ook als remmend op veroudering. Een business-optie is nu in voorbereiding om dit algenmateriaal op productniveau toe te passen.

CropEye is projectmanager voor de SoilCares Scanner; de ontwikkeling, validatie, specificaties etc. worden in teamverband aangepakt. De scanner, gebaseerd op NIRtechnologie + ECsensor, werkt alleen in combinatie met een app op de smartphone. De sensor communiceert via een bluetooth connectie met de app, terwijl na de meting de smartphone de data opstuurt naar een database, en deze retourneert in de vorm van een uitslagenrapport en een advies. De eerste applicatie is het bemeten van de bodem, applicatie veevoerkwaliteit zal de volgende zijn.

Nu ook testen met vezels van naaldbomen
Het onderdrukken van bacteriële afbraak van substraat opgebouwd uit plantaardig materiaal heeft tot nu veelbelovende resultaten opgeleverd. Er lopen nu testen waarin chitosan beter wordt uitgetest en we testen naast hennephout ook houtvezels van naaldbomen.

Ik las dat Greenport West/Oostland de fossiele energie gaat afzweren en dit enthousiaste voornemen wordt innovatief genoemd; tja, het was innovatief toen de koplopers hun nek uitstaken zoals gebr. Duijvensteijn en van den Bosch.....maar nu is het logisch volgen en verstandig zijn. Dit niet op basis van visie, maar uit economische noodzaak. Men gaat zelfs zover om bepaalde tegenmeningen nu als fossiel af te schilderen; dat klinkt als een net gestopte roker die nu andere rokers gepassioneerd probeert te bekeren voor eigen zielenheil. Laten we de lat wat hoger leggen!

Nieuw te vormen bedrijvenplatform “Soil-Substrate Power” (werktitel); bedrijven en organisaties ontmoeten elkaar rondom dit thema. Een aantal zaken kunnen er onder vallen:

Verduurzaming van bouwmaterialen door gebruik te maken van plantaardige materialen.
CropEye wekrt samen met HAN Hogescholen en bouwbedrijven aan een betonachtig materiaal dat veel meer gebruik maakt van plantaardig materiaal en rekening houdt met het bouwen van de toekomst: prefab, verplaatsbaarder, modulair en eventueel een kortere levensduur. Hierbij is ook van belang dat flexibilisering van ruimtelijke ordening in toenemende mate een aandachtspunt wordt.