Aangezien wij staan voor open innovatie en creatieve samenwerkingen geloven wij niet in het ontkennen van problemen en het afdwingen van standpunten; wij geloven des te meer in prikkelende initiatieven die perspectief kunnen bieden voor diegene die durven te veranderen:

1. Verhoging van de stikstof-efficiëntie van land- en tuinbouwgewassen door middel van zaadcoating (lees verder-1)
2. Verhoging van de stikstof-efficiëntie van de potplantenteelt (lees verder-2)
3. Verlaging van stikstof-emissies in akker- en tuinbouw door gericht organisch stofmanagement (lees verder-3)

                                                      

1. Stikstof-efficiëntie in de land- en tuinbouw

Een extract van een microalg (IsoAgensâ) heeft bewezen de stikstof-efficiëntie van gewassen minimaal 10 weken te verhogen…dus net tijdens de beginperiode van een teelt waarin de biologische activiteit in de bodem nog weleens te wensen overlaat. Door dit preparaat te integreren met bestaande of nieuwe zaadcoatingen gaan we de stikstof efficiëntie van het kiemende en jonge gewas verhogen. Een samenwerkingsverband tussen CropEye en zaadcoaters pakken dit op.

Het preparaat werkt op drie manieren in op het stikstofmetabolisme van het gewas:

1. Het gewas kan meer stikstof opnemen uit de bodem bij laag aanbod
2. Het gewas vergroot de interne capaciteit om stikstof te verwerken
3. Het gewas kan meer biomassa ontwikkelen (groei) met minder stikstof

2. Stikstof-efficiëntie in de potplantenteelt

Een extract van een microalg (IsoAgensâ) heeft bewezen de stikstof-efficiëntie van planten minimaal 10 weken te verhogen. De kasteelt van potplanten geeft de mogelijkheden om het preparaat als slow-release aan de planten toe te voegen waarbij de bron van de slow-release gezocht wordt in de bestaande hardware in de teelt (pot, geleide stokjes, steeketiketten) en/of via toevoeging in het gietwater etc.)

Het preparaat verhoogt de stikstof-efficiëntie van de plant echter het is ook aangetoond dat de tolerantie van de plant voor bepaalde stressfactoren (lage temperaturen, gering lichtaanbod, uitdroging en combinaties van deze factoren) toeneemt.

3. Lagere stikstofemissies in land- en tuinbouw.

Emissies van stikstof naar lucht en (grond)water ontstaan door:

1. Het niet goed-genoeg doseren van meststoffen
2. Nog te veel te leunen op mineralen meststoffen (kunstmest)
3. Een disbalans in de bodem tussen vraag en aanbod van stikstof

CropEye werkt in Europees verband maar ook in de provincie Zuid-Holland aan het samenstellen en produceren van zogenaamde BioBased Fertilizers: uit diverse plantaardige organische afvalstromen worden blends samengesteld die afgestemd op bodemtype, gewastype en gewasrotatie enerzijds het gewas voeden en anderzijds de bodemkwaliteit beïnvloeden. We werken toe naar een bodemkwaliteit die in toenemende mate zorgdraagt voor de voeding en de gezondheid van het gewas. We werken toe naar een bodemkwaliteit die recht doet aan wat een bodem kan.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Daan Kuiper - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0651216159