CropEye nieuwsbrief 29 - januari 2019

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 29, jaargang 9, januari 2019Bedrijvenplatform: plantENvoeding

Een groep bedrijven (toeleveranciers Glastuinbouw) komt 4x per jaar bij elkaar o.l.v. CropEye om te sparren over onderwerpen die te maken hebben met wortelmilieu, bemesting en watergeven. Uiteraard wordt de sector ook even onder de loep genomen. Men komt bij elkaar op een van de deelnemende bedrijven van 12.00 tot 15.00 uur incl. een lunch. Het programma is een mengeling van eigen presentaties, nieuwtjes, discussiepunten en input van buiten de deelnemers.  De bijeenkomst kenmerkt zich door open, best wel scherpe en humorvolle discussies: men neemt er iets mee naar toe en gaat met veel meer naar huis.
Bedrijven die meedoen zijn o.a. Priva, Grodan, Revaho, Koppert etc. Wat er de laatste tijd besproken is: Geothermie (incl. wetgeving), Het Nieuwe Telen, Travel time in een watergeefsysteem etc.  Voor nadere info of aanmelding…..

Lees meer…
Algen specials


Specifieke effecten van specifieke algen, micro-algen. CropEye heeft voor u de specificaties klaarliggen van preparaten gemaakt uit Isochrysis en uit Phaeodactylum. Men moet daarbij denken aan de verhoging van de mineralen-efficiëntie waardoor er lager gedoseerd kan worden; of aan verhoging van de stresstolerantie zoals droogte, lagere temperaturen en condities met weinig licht. Vooral voor planten die door een logistieke fase gaan is dit interessant, bv. potplanten in het verkoopkanaal en zaai- of stekgoed dat van ver naar Nederland komt voor de verdere opkweek: men heeft minder uitval tijdens het transport. We gaan gedurende de eerste 6 maanden van 2019 een aantal applicaties verder uit ontwikkelen. Interesse?

Lees meer…
BioSubstraat

Het project BioSubstraat loopt teneinde en eindigt met een prototypering waarbij twee soorten plantaardig materiaal samen worden gebracht inclusief een biologische remstof zodat de biologische afbraak gering is, echter niet nul. Dat het gewenste bioleven in het BioSubstraat doorgaat meten we aan de hand van de activiteit van geënte mycorrhiza’s. Het werken met biologisch en renewable materiaal betekent dat het een dynamisch substraat is: d.i. een substraat waarvan de eigenschappen gedurende de teelt voorspelbaar veranderen. Voor de finale uitontwikkeling en premarketing worden nog partners gezocht naast Klasmann-Deilmann, Hempflax en CropEye. Voor nadere info of een eerste gesprek….

Lees meer…
Bufferstroken 2.0
Bufferstroken met notenbomen zorgen voor dubbel winst

Al met veel enthousiasme wordt door agrarische ondernemers gewerkt aan de verbetering van oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Middels diverse projecten ondersteunt Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de agrariërs hierbij. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen Waterschappen en ondernemers te stimuleren, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen waardoor de waterdoelen gehaald kunnen worden.

Een goed voorbeeld van een nieuw initiatief is ‘Bufferstroken 2.0’. De bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Natte bufferstroken zijn verlaagde stroken land tot aan of tot net onder de waterlijn of als flauw aflopend talud tot in het water. Droge bufferstroken liggen doorgaans op gelijke hoogte van het maaiveld met het landbouwperceel.
De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk en draagt behalve aan de waterkwaliteit ook bij aan de duurzaamheid van een landbouwbedrijf.

Goed aangelegde bufferstroken helpen het water te beschermen, maar de animo bij ondernemers voor de aanleg van bufferstroken verschilt per regio en waterschap. Dit heeft onder andere maken met de regelgeving, de opgelegde verplichtingen en een eventuele stimuleringspremie die van toepassing kan zijn.

Lees meer…
Samen de schop de grond in

In opdracht van Tree Centre Opheusden (TCO) heeft CropEye het projectmanagement gevoerd van het project 'Samen de schop de grond in'.
Doelstelling van het project was: het realiseren van een samenwerking tussen de laanboomkwekers onderling en met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen om bij te dragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

De uitgevoerde activiteiten waren erop gericht om dit doel te bereiken. Er is draagvlak gerealiseerd, er zijn goede maatregelen mogelijk die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en er wordt door bedrijven geïnvesteerd met name in mechanische onkruidbestrijding, LVS-apparatuur en verbetering van de bodemkwaliteit. De belangstelling voor schoonwater en de bijdrage die ondernemers daaraan kunnen leveren groeit. Het project is afgerond met een eindrapportage naar de opdrachtgever en de subsidieverlener.

Het belangrijkste onderdeel van het project is het realiseren van samenwerkingen, nieuwe projectplannen en investeringen door de sector. Wat is er concreet gerealiseerd?


Lees meer…

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing