Bufferstroken zijn stroken grond tussen een landbouwperceel en het daarnaast gelegen oppervlaktewater. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en dragen zo bij aan de realisatie van schoon grond- en oppervlaktewater (DAW). Verder bevorderen de bufferstroken de ontwikkeling van de natuur, landschap en ecologie (biodiversiteit). De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk, zeker als het perceel nu bijvoorbeeld gras is en als rijpad gebruikt kan worden. Bufferstroken helpen bij het verduurzamen van het landbouwbedrijf.

Om de bufferstrook aantrekkelijker te maken voor agrariërs is Bufferstroken 2.0 ontwikkeld. Het bijzondere aan deze bufferstroken is dat ze beplant worden met bomen en wel specifiek met hazel- en/of walnotenbomen. Juist bomen zorgen voor een positief effect in de bufferstroken, ze verminderen de emissie nog meer door hun ondergrondse wortelstructuur. De bomen op de bufferstroken functioneren als een filter in het realiseren van schoon water. Met andere woorden, Bufferstroken 2.0 leiden tot het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit.

De bomen dragen ook bij aan doelstellingen op gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ze verminderen de gevolgen van klimaatverandering en dragen bij aan het vergroten van de (bodem) biodiversiteit.

             

Het project beoogt een verdere uitrol van Bufferstroken 2.0 door:

  • Kennisoverdracht bufferstroken, wat zijn bufferstroken 2.0, achtergrond kennis van (noten)bomen, extra maatregelen t.b.v. het bevorderen van duurzaamheid en biodiversiteit, inzicht in verdienmodel, ervaringen, etc.
  • Voorlichtingsacties: workshops, lezingen, excursies, publicaties, trainingen “beheer en onderhoud”
  • Demonstratie activiteiten: aanleg van pilots in diverse regio’s van Gelderland

De nieuwe Bufferstroken 2.0 bij u op het bedrijf?
In het afgesloten project Bufferstroken 2.0 zijn een aantal basisontwerpen gemaakt, die door de drie betrokken ondernemers verschillend zijn ingevuld. Dat is innovatie op het boerenerf en dat is de basis voor het concept implementeren, zodat een ondernemer praat over “zijn notenlaantje”. Zo verkrijgt het concept draagvlak en wordt het succesvol. Ook in dit project ontwikkelt de ondernemer de stroken passend bij zijn bedrijfsvoering en de omgeving.

Informatie over Bufferstroken 2.0
Gelderse prijs Ruimtelijke kwaliteit - Bufferstroken 2.0 is hier project nr 8

Schoner water door aanleg bufferstroken met notenbomen - Groen Kennisnet

Video: Bufferstroken 2.0 bij Barchem/GPRK 2020 

Interesse in deelname?
Heeft u interesse in een bufferstrook 2.0 op uw bedrijf (in Gelderland) of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
Ton Baltissen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-12921072

                 


                                         

Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en draagt bij aan de doelen van de koersnotitie Agrifood