Het project ‘Natuur-inclusief met bomen’ wil ondernemers inspireren en aanzetten tot het investeren in het inpassen van bomen in huidige bedrijfssystemen. Denk aan agroforestry, strokenteelt met bomen, in planten tussen de bomen in de boomstroken, en vooral het inpassen van notenbomen om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend.

Voor de verandering van gangbare naar duurzame natuurinclusieve landbouw is veel nodig. Zo is het belangrijk dat ondernemers meer kennis hebben over de mogelijkheden en methoden van natuurinclusieve landbouw, hun vooroordelen en bedenkingen omgezet zijn in positieve houding, in staat zijn maatregelen te nemen om natuurinclusieve landbouw te bevorderen en de effecten op hun bedrijfsvoering kennen. Bomen zijn een onderdeel van natuurinclusieve landbouw en de juiste bomen op de juiste wijze inpassen in je teeltsystemen en bedrijfsvoering vereist nieuwe kennis en daarbij behorende verdienmodellen. Dat vergt kennis en inzicht van de ondernemer, die hij nu nog niet heeft.

Een veranderproces werkt goed als de ondernemers voor hun eigen bedrijf de mogelijkheden uitwerken en starten (lerend beheren). Voor het aanpassen van je bedrijfsvoering, het inpassen van bomen, het benutten van de ruimte tussen de bomen, heb je kennis en inzicht nodig en dit project verzorgt die kennisoverdracht. Natuurinclusieve landbouw is kringlooplandbouw met natuur, biodiversiteit en aandacht voor het landschap. Bomen zijn belangrijk in deze beschrijving en aanpak.

                    

Bomen waren vroeger een bekende verschijning in de landouw, met name ook notenbomen. De teelt van noten (hazel-en walnoten) was vroeger een onderdeel van het gemengde bedrijf: elke boer had wel een aantal bomen of een notengaard. Dat is nu minder en dit is niet alleen een verlies van een economisch interessante agrarische activiteit, maar ook een verlies voor onze leefomgeving. Bomen (notenbomen) dragen immers bij aan de CO2vastlegging in boom en bodem, verbeteren de bodem- en waterkwaliteit en stimuleren de (bodem)biodiversiteit. De teelt van noten (vaak in combinatie met andere teelten) is hét voorbeeld van kringlooplandbouw en natuur inclusieve landbouw en draagt bij aan oplossingen voor een aantal water- en landbouw gebonden problemen.In het project natuur-inclusief werken we aan bewustwording en kennisoverdracht op praktijkbedrijven met als resultaat dat teelt met bomen toeneemt in Gelderland en daarmee aan een duurzame, rendabele natuur-inclusieve (kringloop) landbouw.

In dit project organiseren we bijeenkomsten en workshops voor ondernemers (in Gelderland). U kunt daarbij denken aan:

Workshop/coaching

1. Agroforestry en biodiversiteit
2. Kennis over en toepassingen van bomen: voederbomen, biomassa, vruchten, hout
3. Kennis over mogelijkheden van (biodiversiteit stimulerende) beplantingen tussen de bomen
4. Ondernemersvaardigheden: oriëntatie telen met bomen en ondernemerschap > visie op bedrijfsontwikkelplan
5. Oriëntatie op noten bomen en perceel keuze (bodemkennis), economie > saldo berekening
6. Bestuiving, rassen, bodem, perceel > plantplan, teelthandelingen en oogsten., oriëntatie na oogst, bewaring, afzet, markt
7. Economie en verdienmodellen

Training

1. Bomen planten, snoeien, onderhoud
2. Beplantingen tussen de bomen
3. Excursie/Demonstratie teeltactiviteiten: inspiratie
4. Zelf aan de slag


Interesse? Geef het door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Natuur-inclusief met bomen is ook te vinden op:

Netwerk platteland

Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Nieuwe Oogst 13-11-2021 - Online bijeenkomsten

Notenmiddag “Van oogstmechanisatie tot verkoop klare walnoten”: verslag

Bekijk hier:
de brochure Route natuur-inclusief met bomen

de brochure Een rijk notenlandschap

de factsheet Natuurlijke vijanden

de factsheet Vorm snoeien van hazelaars

de factsheet Rassenkeuze voor walnoten


                                                  

                                  “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

                                      Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: