Korte notenketen vanuit economie, ecologie en landschappelijke waarde
Samen met de gemeente Lingewaard, Van Hall Larenstein en de Zandse Notengaard onderzoeken we de mogelijkheden om een korte voorzieningen keten Noten in te richten en wel bij voorkeur met een nadrukkelijke aanwezigheid in de gemeente Lingewaard. Speciaal het gebied Het Zand, een gebied met veel oude opstal van gewezen glastuinbouw en andere agrarische activiteiten, zou zich lenen om een areaal notenproductie te leveren wellicht in moderne varianten van agroforstry die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk-landschappelijk relevant zijn. Deze drie invalshoeken worden door de projectgroep onderzocht met een hoge mate van participatie vanuit bewoners van Het Zand, ondernemers uit Lingewaard en relevante partijen die al actief zijn in deze branche.

De laatste jaren neemt de vraag naar noten fors toe vanuit zowel de consument als mede ook vanuit de lokale verwerkers zoals bakkerijen, restaurants etc.. Het betreft vragen van consumenten en van business (zoals restaurants). Noten zijn een gezonde en smaakvolle voedingsbron. Ze bevatten veel proteïne en een hoog percentage gezonde oliën. Nederland import echter 95% tot 98% van de Nederlandse behoefte uit landen als de Verenigde Staten, Oost Europa, Australië en China. Zo heeft Nederland 6.675 ton walnoten geïmporteerd in 2013. Dit roept vragen op, aangezien het Nederlandse klimaat en de bodemkwaliteit zeer geschikt zijn voor de productie van walnoten en hazelnoten. Er zijn nu concrete ambities om in Nederland korte ketens te gaan realiseren voor de productie van noten.
Binnen de gemeente Lingewaard ligt daarnaast een teloorgegaan glastuinbouwgebied (Het Zand) waar men de ruimtelijke opzet, gecombineerd met landschappelijke en toegankelijke inrichting wil handhaven gekoppeld aan nieuwe economische impulsen. Het gaat om grote percelen waarvan maximaal 10% bebouwd mag worden volgens het bestemmingsplan. De rest van perceel dient een groenfunctie te hebben. Interesse in bebouwing is er, echter de omvangrijke groene opgave is moeilijk in te vullen en te financieren. Notenproductie al dan niet in een agroforestry setting, kan een goede invulling zijn.
Binnen het gebied is het bezoekerscentrum De Zandse Notengaard gevestigd dat samen met korte-keten-partijen een areaalvergroting nastreeft van de notenteelt, bij voorkeur aansluitend of anders nabij het bezoekerscentrum.
Tot slot zijn er macrotrends zichtbaar: lokale voedselvoorziening, van dierlijke naar plantaardige proteïnen (eiwittransitie), duurzaam en multifunctioneel landgebruik. Dit project wil een match maken zodat de ontwikkeling van een groter notenareaal bijdraagt aan het oplossen van het probleem van de gemeente, hetgeen samenkomt in een Agroforestry-Notenpark.

       

Het probleem op dit moment dat aangepakt moet worden, is dat er ondanks de grote vraag, in Nederland geen noemenswaardige korte notenketen is. Vrijwel alle walnoten en hazelnoten worden geïmporteerd, terwijl het Nederlandse klimaat en de omstandigheden hier zich uitstekend lenen voor de productie van walnoten en hazelnoten.
Aanvullend bestaat het beoogde notenproductiegebied in gemeente Lingewaard, thans uit verpauperde en economisch niet meer renderende agrofood locaties, die een nieuwe invulling behoeven.
Het realiseren van een korte notenketen brengt een aantal aandachtspunten met zich mee. Dit project richt zich op deze aandachtspunten. Zo is er momenteel onvoldoende kennis op het gebied van:

  • De noten (typen, varianten) die voldoende interessant zijn om te produceren ten behoeve van de korte keten (hazelnoten, walnoten, zonder of met schaal, e.d.)
  • Innovatieve verwerkingsprocessen van noten en de gerelateerde restproducten
  • De potentiële partners en initiatieven die in het gebied in Lingewaard aanwezig zijn
  • De beschikbare percelen en de technische randvoorwaarden voor deze percelen (bijvoorbeeld waterbeheer)
  • De optimale juridische situatie om de exploitatie op de percelen te kunnen bewerkstelligen
  • De raakvlakken met andere ruimtelijke functies, denkend aan bijvoorbeeld recreatie en educatie of agroforestry

Daarnaast ontbreekt er op dit moment een samenwerkingsverband die de kansen op het gebied van korte notenketens optimaal kan benutten.
Door de vragen op het gebied van korte notenketens aan te pakken met deskundige kennis en samenwerking, wordt de realisatie van een korte voorzieningsketen haalbaar.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over dit project in 'Netwerk Platteland'

        


Lees de Nieuwsbrief van Gemeente Lingewaard over de Ontwikkelingen in 't Zand
Lees het Nieuws over de Notenproductie die op gang komt in ’t Zand
Lees de Nieuwsbrief van Farm Life juni 2020.
Lees de Nieuwsbrief van Farm Life juli/augustus 2020 met o.a. een interview met Ton Baltisssen

'Ieder huis verdient een noot'; een bezoek van MergenMetz aan de Zandse Notengaard


Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0651216159


      





Het projec t“Agroforestry-Notenpark‘t Zand” is een initiatief van De Zandse Notengaard, Van Hall Larenstein, Gemeente Lingewaard en CropEye en wordt mede mogelijk gemaakt door:


                      
                 “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”