Uit onze voorstudie blijkt dat Sclerotinia besmetting nog steeds een groot probleem kan zijn in oogsten over de hele wereld, in de glastuinbouw maar ook in de open teelten. De toenemende vraag naar biologische oplossingen past in onze aanpak van Sclerotinia.

Uit onze voorstudie komen verschillende al bestaande werkwijzen van de aanpak van Sclerotinia sclerotiorum aan de orde. Deze zijn te verdelen in:

  • Bestrijdingsmiddelen van chemische aard
  • Bestrijdingsmiddelen van biologische aard
  • Preventie
  • Curettage

Maar onze focus is toekomstgericht en passend in duurzaam telen. Uit onze studie blijkt dat zowel het mycelium van Sclerotinia sclerotiorum als de sclerotiën (overlevingsvorm voor slechte tijden) zelf onder inwerking van bepaalde schimmels en/of hun geëxtraheerde enzymen worden vernietigd. Bij de sclerotiën is dat direct verklaarbaar, omdat sclerotiën o.a. uit lignine bestaan en hierop grijpen speciale enzymen aan, en deze worden geproduceerd door bv. houtrotschimmels. Echter het mycelium van S. sclerotiorum bevat geen lignine, maar wel chitine. Mogelijk heeft hetzelfde enzym ook een vergelijkbaar effect op het chitine uit het mycelium. De celwand van de houtrotschimmels zelf bestaat deels ook uit chitine en dan is de inwerking van het enzym op chitine niet logisch. Dus het werkt op mycelium door het te degenereren maar hoe is nog niet zeker, ondanks dat er wel een aantal werkhypothese bestaan.

                    

                                   doorgesneden Sclerotiën                                                      een enzymoplossing

Sclerotionia sclerotiorum is een behoorlijk probleem in diverse teelten, waaronder die van soja. Voor de Nederlandse voortrekker voor sojateeltontwikkeling, Agrifirm, is het zelfs reden om Noord-Nederland te gaan mijden voor de sojateelt. Biologische bestrijdingsmiddelen zijn “toekomstproof”. De uitkomsten van onze voorstudie bieden genoeg aanknopingspunten voor een verder traject.

Bij een potproef met sojaplanten is er bij geen van de 100 besmette potten enige ontwikkeling van Sclerotinia ontdekt. In sommige potten waren de sclerotiën niet meer terug te vinden en in circa 35 potten zijn er nog wel sclerotiën in originele staat aangetroffen. Mogelijk dat de mycorrhizaschimmels en/of de rhizobium bacteriën hierin een rol gespeeld hebben. Met name van mycorrhiza schimmels is bekend dat zij hun waardplant “beschermen” door o.a. pathogene organismen te vernietigen. Ook de aanpak van Sclerotinia met mycorrhiza is een weg die nader onderzocht kan worden.

Wij zoeken partners om na de haalbaarheidsfase de volgende fase van productonderzoek in te gaan. Proeven met modelplanten, doseringen etc. zullen aan de orde komen in een MIT R&D-samenwerkingsproject. Voor nadere info, of hebt u interesse neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0651216159