Bufferstroken met notenbomen zorgen voor dubbel winst

Al met veel enthousiasme wordt door agrarische ondernemers gewerkt aan de verbetering van oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Middels diverse projecten ondersteunt Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de agrariërs hierbij. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen Waterschappen en ondernemers te stimuleren, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen waardoor de waterdoelen gehaald kunnen worden.
Een goed voorbeeld van een nieuw initiatief is ‘Bufferstroken 2.0’. De bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Natte bufferstroken zijn verlaagde stroken land tot aan of tot net onder de waterlijn of als flauw aflopend talud tot in het water. Droge bufferstroken liggen doorgaans op gelijke hoogte van het maaiveld met het landbouwperceel.
De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk en draagt behalve aan de waterkwaliteit ook bij aan de duurzaamheid van een landbouwbedrijf.

Goed aangelegde bufferstroken helpen het water te beschermen, maar de animo bij ondernemers voor de aanleg van bufferstroken verschilt per regio en waterschap. Dit heeft onder andere maken met de regelgeving, de opgelegde verplichtingen en een eventuele stimuleringspremie die van toepassing kan zijn.

                  

Extra bron van inkomsten
Om bufferstroken aantrekkelijker te maken voor agrariërs, stimuleert DAW het realiseren van de Bufferstroken 2.0. Het stuk grond langs de waterkant blijft dan geen grasland, maar wordt in speciale plantverbanden ingericht met notenbomen of -struiken. De bomen/struiken leveren noten op, wat een extra bron van inkomsten is voor de agrariër. Daarnaast blijkt dat een boom/struik de af- en uitspoeling van nutriënten meer beperkt dan gras, wat goed is voor de waterkwaliteit. Een win-winsituatie dus.

Bufferstroken 2.0:

  • zijn doorgaans breder en daardoor effectiever voor het verbeteren van de waterkwaliteit
  • heeft notenbomen of -struiken als belangrijkste gewas en is dus een extra bron van inkomsten
  • produceren biomassa t.b.v. de organische stof en zelfcompostering
  • nemen dankzij de bomen/struiken CO2op en leggen dit vast in hout
  • hebben een grotere biodiversiteit vanwege de heesters en/of bomen dan enkel een grasbufferstrook
  • hebben geen bemesting en/of bespuiting nodig in de randen
  • hebben een lage onkruiddruk
  • hebben notenbomen en -struiken in speciale plantverbanden

In waterschap Rijn & IJssel is een DAW-project gestart om het idee van bufferstroken met notenbomen of
-struiken langs watergangen te plaatsen verder te ontwikkelen en ondernemers te stimuleren over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken.

Hoe die bufferstroken er uitzien kunt u zien in de impressie of uitgewerkt als een ontwerpplan.

Meer informatie of wilt u deelnemen aan dit project in waterschap Rijn & IJssel? Neem dan contact op met:
Ton Baltissen (Projectmanager): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.– 0612921072

                           
                           Impressie van Bufferstroken 2.0 (bron: ACT Wageningen UR)


Klik op een van de foto's om desbetreffende flyer of brochure te openen.

                 
          Brochure Bufferstroken 2.0                        Flyer Hazel- en walnoten                       Flyer Bufferstroken 2.0


Lees hier een artikel in Nieuwe Oogst/Akker- en tuinbouw
                                   

                           “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”