Door het realiseren van een samenwerking tussen laanboomkwekers onderling samen met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen, wil men bijdragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

Naast de waterkwaliteitsdoelstellingen worden ook doelstellingen gerealiseerd op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit, m.a.w. de maatregelen leiden tot het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en dragen bij aan het vergroten van de (bodem) biodiversiteit. De innovatieve maatregelen in dit project zijn specifiek gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor de genoemde doelstellingen worden behaald.  De samenwerking en het projectplan met daarin de resultaten worden gecommuniceerd naar de doelgroepen.

De laanboomteelt in de Betuwe kent een lange historie en traditie, mede vanwege de gunstige bodemeigenschappen en klimatologische omstandigheden. De teelt en het aantal bedrijven is langzaam uitgebreid, maar is vooral in de 2e helft van de 20e eeuw sterk toegenomen m.n. door de mechanisatie. De laanboomteelt is een belangrijke bedrijfstak in de Betuwe.

Aanleiding
De provincie Gelderland streeft naar een vitaal en sociaal landelijk gebied. Daarvoor is een concurrerende landbouw nodig. Om dit te bereiken is innovatie nodig die moet leiden tot verduurzaming. Belangrijk is dat landbouwondernemingen zelf het voortouw nemen om invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen door samen te werken met de waterschappen en MKB-ers en door het realiseren van innovaties.
Het beperken van emissies uit de landbouw is een belangrijke doelstelling in het waterprogramma van het Waterschap Rivierengebied. Belangrijke thema’s hierin zijn: wateroverlast, voldoende water en schoon water.

Doelen/Resultaten

  • Het realiseren van samenwerking tussen laanboomkwekers onderling met andere bedrijven, waarbij innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen om bij te dragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe
  • Doelstellingen realiseren op gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit; m.a.w. maatregelen nemen die leiden tot vermindering gevolgen klimaatverandering en bijdragen aan het vergroten (bodem) biodiversiteit. Hiervoor worden haalbaarheidsstudies en -testen uitgevoerd en zal advies van externe deskundigen worden ingewonnen

 Aanpak
Specifiek gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit.

  • Vermindering gebruik herbiciden door mechanische onkruidbestrijding en andere niet vervuilende technieken (LVD), het meten van variatie van het organisch stofgehalte in de bodem (bodemscan) en op basis daarvan een taakkaart produceren om zo plaats specifiek herbiciden toe te dienen. Door lage dosering technieken (LVD) is minder middel en spuitvloeistof nodig met als gevolg minder emissies en minder bodemverdichting
  • Verhoging (effectief) organisch stofgehalte, met als gevolg het verhogen vocht vasthoudend en bufferend vermogen van de bodem en het verbeteren van de bodemkwaliteit (Bodembiodiversiteit)
  • Bodemkwaliteit en bodemdoorlaatbaarheid verbeteren door innovatieve technieken (tegengaan bodemverdichting)
  • Inzetten van tussenteelten en vanggewassen (bufferstroken) om emissie en uitspoeling te voorkomen, biodiversiteit te verhogen en bodemkwaliteit te verbeteren
  • Inzet vocht- en EC-sensoren om op juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven en uitspoeling te voorkomen

 Betrokken partijen
Tree Centre Opheusden (TCO), CropEye, Wageningen Reseach, Delphy


Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met Ton Baltissen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0612921072
                                    

                             ‘Samen de grond de schop in’ wordt mogelijk gemaakt door ELFPO; “Europees
                             Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattland”