De huidige sensoren, groei- en plantmodellen geven meetwaardes, maar geen aansluitend advies. Een ‘teeltdashboard’ waarin alle informatiestromen samenkomen, gevisualiseerd en geanalyseerd worden en van advies worden voorzien is noodzakelijk.

Hiermee is het mogelijk om de grenzen van het teeltklimaat op te zoeken en te bewaken en te vertalen naar teeltmanagement ter verbetering van kwaliteit, opbrengst, energieverbruik en bedrijfsrendement. Daarnaast vraagt deze ontwikkeling een andere manier van telen, waarbij voldoende kennis van de plantfysiologie belangrijk is.

Aanleiding
Goede groeicondities in de kas zijn belangrijk om een goede productie en bedrijfsrendement te realiseren. Maar wat zijn ‘goede groeicondities’? Er wordt veel gemeten, berekend en geregistreerd, echter samenbrengen van alle informatiestromen voor goede analyse en besluitvorming kan beter. Ontbreken van een integraal informatieoverzicht en analyse leidt snel tot sturen op basis van ‘gevoel’. Het is dus van vitaal belang om alle ‘zo zit het’-plaatjes in ons hoofd eens kritisch tegen het licht te houden. Hoeveel van wat we menen te weten berust op feiten, hoeveel op ideeën of ‘gevoel’?

Doel
Het doel van het project QSense is het ontwikkelen van een praktisch toepasbaar analyse- en adviessysteem, waarin sensoren, plantmodellen, gewasregistratie en economische factoren worden gecombineerd tot een teeltadvies voor de ondernemer. In dit project worden de uitgangspunten voor een dergelijk systeem vastgesteld en (deels) ontwikkeld zoals plantmodellen, sensoren, kentallen, interface, dashboard functies, enz.

Partners
15 tuinbouwondernemers, Global Grow Services, Green Q, LTO Groeiservice, CropEye en Wageningen UR.
CropEye geeft samen met de partners richting aan de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.

Voor meer informatie kunt u op contact opnemen met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dit project wordt gefinancierd door de partners, het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie (subsidieregeling Clusterregeling Zuid-Holland, Kansen voor West) en Interpolis.


Persberichten:
Groenten & Fruit nr. 43: 'Paprikagroeimodel is praktijkrijp'
LTO gewasnieuwsbrief: 'Project Qsense bijna afgerond'