Eten uit Doetinchem/ De Volkstuin 2.0/Groenplaats/Stadstuin…

Het oude idee van volkstuinen duikt weer op, zowel als hobby, maar ook in een meer zakelijke setting. Het is een combinatie van consumenteninitiatief, bestaande middenstand, een plek die “zich er voor leent” en een aanleiding tot het initiatief. Zo ook in Doetinchem, waar de sociale werkplaats een terrein heeft inclusief kasfaciliteiten waar vroeger tuinbouwactiviteit plaats vond in de sociale/semi-commerciële sfeer. Het terrein is nu buiten gebruik en men zoekt een bestemming, hetzij businesswise hetzij via verkoop van het terrein. De gemeente zou niet onwelwillend tegenover het idee staan om op die plek een businessconcept te realiseren bestaande uit:

 

1. Teelt van breed assortiment voedingsgewassen in de volle grond en kas

2. Verkoop ter plekke aangevuld met andersoortige regionale producten

3. Verkoop plaatselijke supermarkten, horeca,markt etc.

4. Sociale werkplaats/stageplaatsen

5. Infotainment, men kan rondkijken, rondgeleid worden, onderwijs krijgen onder genot van een goede catering

6. Merchandising waarbij d.m.v. gadgets men het initiatief steunt/crowdfunding/sociale investeringen


De aanpak berust uiteraard op een businessplan waarbij lokale middenstand, regionale producenten etc. samen coöperatief participeren.  Ook hier is het bundelen en organiseren van de energie waarvoor een impulsfinanciering nodig is. Deze impulsfinanciering kun je ook zakelijk beschouwen als een voorinvestering omdat bij een geslaagd initiatief het ongetwijfeld navolging krijgt. De eerste ervaringen worden bij de vervolginitiatieven ten gelde gemaakt. De impulsfinanciering kan in de vorm van een revolving fund en/of uitgestelde lening verstrekt worden.

Contouren van businessaanpak

1. We kiezen voor een aanpak waarbij maximaal Doetinchem en omgeving worden gemobiliseerd

  1. Kerngroep vormen zij die het ondersteunen, uitdragen en vanuit hun positie en taak faciliteren: gemeente, sociale werkplats  als co-founders, maar ook kennisinstellingen bv Graafschapcollege, horecabedrijven, lokale middenstandsvereniging en mogelijk provincie Gelderland.
    Zij omarmen concept….zetten kaders, benoemen randvoorwaarden en zorgen voor financiering van de bivakmakers. Kerngroep blijft een raad van advies en collectief van ambassadeurs voor de bivakmakers
  2. Bivakmakers maken een roadshow/communicatieplan om de energie te mobiliseren. Te denken valt aan crowdsourcing. Doel is tot de vorming van een projectteam te komen die het verder uitdenkt, uitwerkt en realiseert
  3. Projectteam (voorlopig nog onder regie van bivakmakers) stellen HUN plan op: concept, financiering, (ver)bouwen, vergunningen etc.
  4. Proces wordt aangestuurd door een extern projectleider vanuit CropEye


2. Hands-on
: Als we nu beginnen, dan kan het initiatief bedrijfsklaar zijn begin 2014 en dan kan men van het volle groeiseizoen profiteren, dus inzaaien/poten voorjaar 2014 en echt open in mei 2014.

3. Opzet:
Het beste kascomplex wordt de kern waar verkoop, catering, merchandising en deel productie plaats zal plaats vinden. Het beeld is een versmarkt waar ter plekke geproduceerde en regioproducten verkocht worden uitgebreid met een aanvullend logisch assortiment om de klant te binden en te boeien. Het kan nodig zijn het verkoopgedeelte in het stenen gedeelte te organiseren vanwege klimaatbeheersing vooral in de zomer.

4. Businessmodel:
 als startmodel voor dit initiatief heeft een model gebaseerd op zichtbaar commitment de voorkeur. In de startende bv zou de sociale werkplaats als de huidige eigenaar van het terrein, de uitbater(s) van het verkooppunt en het collectief van producenten die zowel staat voor de productie op het terrein als voor de aanvoer van overige regioproducten, aandeelhouder moeten zijn. Daarnaast kan men denken als aandeelhouder(s) aan horeca die producten betrekt van het initiatief. Daarnaast zou een ambassadeurgroep gewenst zijn waarin zitting hebben de overige leden van de kerngroep en andere belanghebbende die later in het proces zijn aangesloten (bv. lokale NGO’s).


Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Daan Kuiper: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0651216159