CropEye gaat met o.a. NMI het initiatief nemen tot de vorming van Kenniscoöperaties. We denken hierbij aan regiogerichte, of themagerichte groepen ondernemers die bereid zijn in coöperatief verband een stuk kennisontwikkeling- en toepassing samen aan te pakken. Even kort door de bocht: de functie van de productschappen op dat gebied nemen we binnen kenniscoöperaties meer toegespitst en meer toegepast over: de ondernemer weet waar zijn geld heen gaat.

Nederlandse boeren en tuinders kunnen kenniscoöperaties oprichten als de productschappen ter ziele gaan. Dat stelt de Wageningse hoogleraar Coöperatieleer, Gert van Dijk. "De productschappen hebben hun achterban verwaarloosd", aldus Van Dijk. "De boeren en tuinders zien alleen de kosten; de productschappen hebben niet goed uitgelegd wat hun organisatie oplevert", zegt Van Dijk. Toch blijven boeren en tuinders volgens hem behoefte hebben aan gezamenlijk onderzoek. Van Dijk was jarenlang directeur van de Nationale Coöperatieve Raad en stond aan de wieg van nieuwe coöperatievormen, zoals natuur- en milieucoöperaties, waarmee boeren gezamenlijk publieke natuurdoelen realiseren. Juist in dergelijke coöperatieve oplossingen ligt volgens Van Dijk de sleutel. "Er ontstaat op dit moment een nieuwe generatie van coöperaties. In die coöperaties kunnen ook partijen participeren die alleen technologie en geld inbrengen, zoals bedrijven en de overheid. Zo is een energiecoöperatie opgericht waarin boeren en burgers samen energie produceren. Een Duits energiebedrijf brengt kennis en technologie in en stapt er na een aantal jaren, als de technologiekosten zijn betaald, weer uit. Bovendien maakt dit type coöperatie onderscheid tussen de oprichters, die meer risico nemen, en de andere leden die later instappen."

Opportunity

 • Productschappen trekken zich terug uit collectieve kennisontwikkeling
 • Topsectorenbeleid gaat over de “grote” en vaak niet regionale zaken
 • Collectieve heffingen worden minder….ruimte voor “regionale heffingen”
 • Kennisimplementatie vanuit collectieve kennisontwikkeling is een zwak punt
 • Zwaartepunt kennisvraag verschuift van sectoraal meer naar regionaal

Het product
Aantal producenten vormen samen een kenniscoöperatie die regionaal en sector overschrijdend georiënteerd is. De producenten zijn daar lid van en bepalen samen welke kennis men nodig heeft voor individuele en/of gecombineerde bedrijfsvoering. De nadruk ligt op kennis om te implementeren zowel kennis die men onderling heeft als input van buiten . Daarnaast vormt zo’n groep een ideaal medium voor derden om hun boodschap gehoord en wellicht geïmplementeerd te krijgen.
25 leden van een Coöperatie leggen jaarlijks samen 25 K€ in. En om de start te financieren nog eens 500 € de man. Onze verdienste: maintenance en regie groep en bijeenkomsten

Doelgroep
De ca. 35% ondernemers van de “Early majority Groep”. Groep ondernemers die doorgaans leren door af  te kijken van de frontrunners en dan samen wat uit te proberen; geen solisten maar vertrouwen uit en door collectiviteit. Groep van ondernemers die wel schakelen op de geest van de tijd en niet zo lang wachten “totdat het hen overkomt”.  Ideële karakter is niet prominent aanwezig, beter te typeren als calculerend veranderingsbereid.

Onderscheidend vermogen

 • Kennisimplementatie
 • Meebeleefde vraagsturing
 • Regionaal

Marketing

 • De doelgroep benaderen door  te appelleren aan samen vernieuwen
 • En dat de kenniscoöperatie zorgt voor overzichtelijke en vraaggestuurde kennisontwikkeling en  -implementatie
 • Andere bedrijven dan producenten die hun visie/richtlijnen etc. kwijt willen aan de producent; wij nemen er kennis van en implementeren


Wilt u meer informatie neem dan contact op met Daan Kuiper - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 51216159