Nieuwe meettechnieken en snelle rekenmodellen voor gewasgroei e.d. bieden kansen om water- en nutriëntenmanagement in kassen op een meer efficiëntere wijze aan te sturen. Direct resultaat is duurzaam watergebruik, kostenvermindering voor gebruiker (minder verlies middelen) en waterschappen (minder lozing in oppervlakte water) en het kunnen voldoen aan verscherpte regelgeving (KRW).

Door een duidelijke markt- en productgerichte benadering te combineren met kennis van de glastuinbouw wordt in kennisnetwerken, met tuinbouwondernemers, aan dit doel gewerkt.

Verder kan op kwaliteit worden gestuurd, zodat de voedingswaarde van de producten en de kwaliteit en vitaliteit van het gewas wordt verbeterd. Door het specifiek sturen op nutriënten kan ook de balans generatief / vegetatief in de plant worden gestuurd.
Nieuwe meet- en sensortechnieken lijken goede kansen te bieden om de huidige denk- en werkwijze in de glastuinbouw rond water- en nutriëntenmanagement te verbeteren. Een nul emissie en sturing op kwaliteit lijken hierdoor op termijn realistisch.

Doel
Een beslissingsondersteunend systeem bestaande uit een meetmethode en bedrijfsspecifiek advies m.b.t. water- en nutriëntenmanagement op basis van de plantbehoefte.
Hierdoor wordt een gesloten watersysteem mogelijk - geen emissies van water en nutriënten - in de glastuinbouw, op basis van procesmetingen en computergestuurde bemestingsmodellen.

De initiatiefnemers BLGG AgroXpertus, Capilix, CropEye en Wageningen UR Glastuinbouw willen samen met de glastuinbouwondernemers de uitdagingen aanpakken. Hiervoor werken zij samen met o.a. de Gemeente Emmen, Waterschappen Vecht en Velt, en Hunze en Aa’s.
CropEye ondersteunt de partijen bij de kennisopbouw en kenniscirculatie en het bouwen van een interactief netwerk.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Lees hierover in het artikel 'Waterhuishouding moet beter' in Groei 1 - april 2012; een uitgave van Stichting Tuinbouw Emmen.

Lees het persbericht NOM verkoopt belang in succesvol Fries watertechnologiebedrijf Capilix.