Van draagkracht naar daadkracht
‘Innovaties in de groene ruimte gaan ons ter harte. Wij bieden onze klanten een uitdagend podium om tot vitale coalities te komen en het werken ermee te bespreken en te valideren’

Het Nederlandse platteland is in beweging. De innovaties van morgen komen uit de sectoren en organisaties van vandaag. Bij het invullen van de beschikbare groene ruimte hebben de visies van ondernemers, belangenbehartigers, overheden, consumenten en burgers allen een plaats.

Individuele medewerkers van (semi) overheden hebben te maken met conflicterende regelgeving, belangen en procedures die een verlammende werking kunnen hebben op de daadkracht. De succeskans van een particulier initiatief is op dit moment in grote mate afhankelijk van de actiebereidheid en ambities van individuele medewerkers van (semi) overheden en belangenorganisaties.

Doel van de RegioTafel
Het creëren van een coalitie om zo beslissers binnen de overheid, NGO’s en het bedrijfsleven te betrekken, inspireren en faciliteren bij het zoeken naar handelingsperspectieven voor kansrijke innovaties.

  • Je wilt samen wat…….en dat bepaalt de samenstelling van je team
  • Deelnemers team acteren vanuit participatie, energie en dynamiek
  • Het is een werk- en denkcoalitie, geen platform
  • Je communiceert over proces en creëert betrokkenheid bij stakeholders en omgeving

 Onze stappen
Er zijn een aantal activiteiten dat ten grondslag ligt aan de RegioTafel:

‘Regionale Workshop’

  • Publiek debat: op een inspirerende locatie gaan stakeholders aan de hand van prikkelende stellingen in gesprek over de belemmerende factoren bij relevante innovatieprojecten

Matchmaking: het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van de matchmaking tussen initiatiefnemers en beleidsbeslissers om te komen tot handelingsperspectieven.

  • Bij deze workshop werken initiatiefnemers en beleidsbeslissers aan de vorming van vitale coalities en oplossingsrichtingen.

‘Vitale coalitie”

  • Vorming van en regie op de vitale coalitie
  • Bewaken van energie- en synergieniveau, voortgang, communicatie en ambitie

'Maatschappelijk Café'

  • Publiek debat: op een inspirerende locatie gaan vitale coalitie aan de hand van prikkelende stellingen in gesprek met de omgeving over wederzijdse belangen bij betreffende innovatieve ontwikkeling
  • Men komt tot afspraken over betrokkenheid, transparantie en communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 06 51216159