De Nederlandse glastuinbouw (groenten, bloemen, potplanten geteeld onder glas) kenmerkt zich door het kapitaalintensieve karakter en haar innovatiekracht. Ontwikkelingen in teeltwijze of technologie worden relatief snel opgepakt en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Mede hierdoor heeft de Nederlandse glastuinbouwsector afgelopen decennia haar concurrentiepositie kunnen opbouwen en behouden. De Nederlandse glastuinbouwsector is dan ook een voorbeeld voor de tuinbouwsector in het buitenland. Nederlandse bedrijven leveren producten en diensten en de geproduceerde tuinbouwproducten worden vaak via Nederlandse handelskanalen vermarkt.

De glastuinbouwbedrijven in Nederland zijn specialisten: ze telen veelal één gewas waarbij de eindproducten worden afgezet in de (inter)nationale bulk- of nichemarkten. De bedrijfsgrootte varieert van minder dan1 hatot meer dan100 ha. De belangrijkste drie kostenposten van de bedrijven zijn energie, arbeid en “afschrijvingen” op productiegoederen.

De maatschappij (afnemers, consumenten en overheden) stelt steeds meer en strengere eisen aan de productiewijze en productkwaliteit/-veiligheid van de oogstproducten. Gelijktijdig neemt de internationale concurrentie steeds verder toe. Hierdoor zijn bedrijven genoodzaakt om meer marktgericht en duurzaam te denken, werken en te produceren. Dit vertaalt zich bij de teelt van het gewas in:

  • zekerheid omtrent productieniveau en leveringstijdstip
  • zekerheid omtrent productkwaliteit (fysisch/chemisch/biologisch)
  • optimale inzet van energie, arbeid en middelen
  • minimale verliezen van meststoffen en gewasbeschermingmiddelen naar het milieu door te streven naar een minimale inzet of een maximale benutting.

Op dit moment is het nog niet goed mogelijk om een gewasteelt optimaal te laten plaatsvinden.  Allereerst is er onvoldoende kennis. Kennis en inzicht ontbreekt m.b.t. de minimale of maximale gehaltes of streeftrajecten van licht, water, voedingstoffen groeistoffen en organismen die direct of indirect invloed hebben op de gewasgroei. Vaak zijn deze gehalten en streefwaarden afhankelijk van type gewas en gewasstadium. Ook de gehalten aan verbindingen in of op de plant zelf moeten binnen grenzen vallen voor een optimale groei.

Ten tweede zijn er onvoldoende hulpmiddelen die direct of indirect op een non-destructieve wijze gehalten en/of streeftrajecten van verbindingen of organismen monitoren.

Op dit moment zijn er veelbelovende technologische ontwikkelingen in de vorm van sensoren die het mogelijk maken om snel en betrouwbaar metingen uit te voeren. De vraag is welke type sensoren er zijn, wat deze sensoren meten, met welke betrouwbaarheid ze kunnen meten en of deze sensoren in kassen met hun voor elektronica vijandige klimaat kunnen worden ingezet om de toestand van gewas, bodem/substraat, lucht en water te meten.

De verwachting is dat als via proefprojecten bruikbare sensoren worden ingezet in kassen, daarmee

  • de robuustheid en betrouwbaarheid van de sensoren kan worden geschat, en
  • een database kan worden opgebouwd waar grenswaarden, streefwaarden e.d. uit zijn af te leiden.

Dit alles kan dan leiden tot de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend monitoring- en adviessysteem dat past in een datamanagement intensieve tuinbouwomgeving.

Bij een succesvol resultaat wordt de Nederlands tuinbouwsector een middel gegeven om zich te onderscheiden van haar concurrenten.

CropEye en Syntens Innovatiecentrum begeleiden innovatieve trajecten

Heeft u een idee of ziet u een nieuwe kans in een nieuwe markt? Of heeft u specifieke sensoren waarmee monitoring en sturing op plant niveau een kwaliteitslag kan maken? Wilt u participeren in een brancheoverstijgend samenwerkingsverband van tuinders, farmaceuten, sensorontwikkelaars, ICT, verwerkende industrie en vele anderen? Neem dan contact op met:

CropEye, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeroen Beekhuizen, Syntens, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 22516584