Het project Boeren & AgroBiodiversiteit voor De Peel wil agrarische ondernemers begeleiden hun bedrijf robuuster en economische sterker te maken met agrobiodiversiteit (ABD) als belangrijk middel. In 2011 en 2012 zoeken melkveehouders en akkerbouwers in dit praktijkproject hoe ze ABD kunnen toepassen op hun bedrijf. Een tiental ondernemers gaat nu eerst aan de slag om op hun bedrijf diverse maatregelen uit te testen. Alle andere ondernemers kunnen daarbij meekijken, meeleren en meedoen om het later zelf toe te passen.
                   

Wat is AgroBiodiversiteit?
Agrobiodiversiteit staat voor het benutten van de natuurlijke processen en de diversiteit in planten en soorten om goedkoper, schoner en veiliger te boeren. De biologische diversiteit om ons heen neemt af, daardoor wordt de landbouw kwetsbaarder voor ziekten, plagen en extreem weer. De agrobiodiversiteit wordt versterkt door specifieke maatregelen m.b.t. bodem, bemesting, teelt, gewasbescherming, veevoeding en economie. Dat is in het belang van boer, consument/ burger en overheid.

Groeimodel (Samen aan de slag)
Belangrijk is de communicatie naar andere ondernemers. De kennis en ervaring van de deelnemers wordt overgedragen aan collega’s in de regio om zo meer bekendheid en meer handen en voeten te geven aan ABD. Hierbij gaan we ook het gesprek aan met consumenten/burgers en organisaties om zo te laten zien dat we beter en duurzaam gebruik maken van wat de natuur ons biedt. Met steun en ideeën uit de regio gaat dat veel beter.

Eerste groep Peelboeren aan de slag
De eerste ondernemers (melkveehouders en akkerbouwers) hebben één of meer ABD-maatregelen opgepakt. Zij gaan nu ontdekken wat ABD is, de voor- en nadelen, en maken een plan voor het eigen bedrijf. In hun plan en uitvoering komen aan de orde:

  • maatregelen uitvoeren die leuk en nieuw zijn en economisch hout snijden
  • maatregelen die positief bijdragen aan ABD
  • maatregelen die ook interessant zijn, omdat nieuwe kennis, opa-kennis, best practice kennis en nieuwe technieken worden toegepast

Het plan gaat men in praktijk toepassen, en daarbij leren de ondernemers vooral van het doen en van elkaar. Waar nodig gaan we om tafel om de maatregel door te spreken, of doen we metingen aan grond, gewas, flora & fauna om effecten te monitoren. Rondom deze ‘koplopers’ organiseren we bijeenkomsten waar alle agrariërs uit de regio welkom zijn. Het aantal deelnemers mag groeien en de energie en het enthousiasme van de koplopers zal anderen kunnen stimuleren; dit project kan hun ook ondersteunen.

Nog een ambitie
Samen met ondernemers, IVN, HAS DenBosch en AVN’s gaan we een meetlat voor de biodiversiteit ontwikkelen, zowel boven- als ondergronds. Kunnen we straks eindelijk meten wat we bereiken en voorspellen waar we heen gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Daan Kuiper - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0651216159

Lees hier de nieuwsbrieven van Boeren & Agrobiodiversiteit
Nieuwsbrief-1 
Nieuwsbrief-2
Nieuwsbrief-jan2012 

Lees meer over meten van agrobiodiversiteit in het artikel 'Agrobiodiversiteit: Meten is weten?'

Begeleiding en organisatie
Het project wordt uitgevoerd op initiatief van PION in samenwerking met NMI en WUR-LR. Het project wordt medegefinancierd door Provincie Noord-Brabant, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, ZLTO, stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB) en de meewerkende agrariërs. Het project heeft een doorlooptijd van drie jaar en volgt op het succesvolle project Boeren & Biodiversiteit dat PION en partners eerder uitvoerden in de regio, en is een onderdeel van het project Boeren & Agrobiodiversiteit dat wordt gecoördineerd door ZLTO.

   

 

     

                               “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”